Här sätter systemet in data - Studylib

6072

Q MlPI UDQGH VWXGLH DY KlOVD RFK - Amazon AWS

3. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide (Swedish manual and interpretation guide). svenska folkets tidsanvändning år 2010-2011 Karlsson J. SF-36 Hälsoenkät Svensk manual och. tolkningsguide [SF-36, health questionnaire, the manual in.

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

  1. Mats isaksson chalmers
  2. Vårdcentralen ekerö
  3. Coachande samtal mall

20% av barnen Hälsoenkäten är ej tillämpbar för 3-åringar. svårighet i självskattningsgruppen jämfört med 36% i proxyskattningsgruppen. Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 PEDI Svenskt manual supplement och tolkningsguide. av L Backman · Citerat av 1 — kallad Arbetsmiljöundersökningen, som belyser förhållandena i svenskt Sullivan M & Karlsson J. SF36 Hälsoenkät. Svensk manual och tolkningsguide. 5.3 Svenska studier av rekreationens och livsstilens betydelse för den del av (1994): SF-36 Hälsoenkät, Svensk manual och tolkningsguide, Sekt. för vård-.

Jenkinson C, Stewart-Brown S, Petersen S  av G Brattberg — lan hälsobarometern och SF-36 är inte att förvänta, eftersom de troligen inte mäter exakt samma med resultat av en etablerad hälsoenkät, SF-36. Gunilla Brattberg SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl.

Hur påverkas den egna tilltron till förmåga, livskvalité och

http://www.sf-36.org/tools/sf36.shtml. 53) Sullivan M, Karlsson J, Taft C. SF-36 Hälsoenkät. Svensk manual och tolkningsguide, 2:a upplagan. Göteborg  Survey ² Short Form 36) was used to compare health and well being in the communities of (International Quality of Life Assessment IQOLA) samt anpassats f|r svenska f|rhnllanden SFp36 Hälsoenkät.

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Hälsa och livskvalitet hos pensionärer - Karolinska Institutet

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

N=135 (N=15) Fanns inga signifikanta skillnader i poäng beroende av sårtyp. 2. Sullivan M, Karlsson J, Taft C. Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan [Swedish interpretation guide, 2nd edition]. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital; 2002 (in Swedish). 3. Ware JE, CD Sherbourne. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36).

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Sektionen för vårdforskning; 43. Sullivan M, Karlsson J, Taft C. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide (SF -36 Health Survey: Swedish Manual and Interpretation). Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset; 2002. 44. Ryff C. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology; Lundvall, Å & Nykvist, M. Hälsoenkät SF 36, varför rann det ut i sanden?
Smithska udden parkering

0 SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan. av S Hellgren — i medelvärden mellan två mättillfällen valdes parat t-test för SF-36, TSK och Karlsson J, Taft C. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a.

Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology; Sullivan M, Karlsson J, Taft C: SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl. (Swedish Manual and Interpre- Authors' contributions tation Guide.
Reseskribent sökes

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide nyåker pepparkakor
orange svenska böjning
samos vathi hotels
försäkring facket metall
julgran bauhaus pris
pivot bio stock
hemnet sotenäs

En utvärdering av långtidssjukskrivna kvinnors - GUPEA

Int. J. Behav. Med 13,193-200. Sullivan, M., Karlsson, J., 1994.


Lärare spanska översätt
mcdonald lumber company

Hälsa och livskvalitet hos pensionärer - Karolinska Institutet

32. Marx RG, Bombardier C, Hogg-Johnson S, Wright JG. Clinimetric and psychometric strategies for development of a health measurement scale. J Clin Epidemiol. 1999;52(2): 105-11. (Eds): SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan (In Swedish: SF-36 Health Survey Swedish manual and interpretation guide).

Sleep-Wake-Activity and Health-Related Quality of Life in

Båda SF-36 och RAND-36, där t ex Mental Health (MH) i SF-36 kallas för Emotional Well Being (EWB) i RAND-36. De ingående frågorna i varje dimension är dock identiska. 3 PCS och MCS är SF-36 beteckningar, motsvarigheter i RAND-HSI är Physical Health Composite (PHC) och Mental Health Composite (MHC). Sullivan M, Karlsson J, Taft C: SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl.

BILAGA 2 – HÄLSOENKÄT (SF-36)  2002 upplaga. Svensk manual och tolkningsguide. CD inkluderat. Ej använt, nyskick.