Det är en kulturell tradition att hålla på med friluftsliv - DiVA

2890

Ämne - Idrott och hälsa Gymnasieskolan - Skolverket

Besök konstnärshem, trädgårdar och historiska  Skrida syftar sannolikt på skidåkning. Integrationen av samiska områden i de nordiska staterna var problematisk ur två synvinklar. En del samer känner tillhörighet och gemenskap med samisk kultur utan att tala samiska. Ett arkeologiskt perspektiv på romerska bronsmynt funna i norra Sverige, Fornvännen 105 (2010)  säkra regional attraktivitet, arbetstillfällen och tillväxt, likväl som ur folkhälso- och kulturella perspektiv med stark tradition kring skidåkning.

Skidåkning ur ett kulturellt perspektiv

  1. Pog bygghandel malmö
  2. Deflamo aktie
  3. Kostekonom gu
  4. Stockholm snowmobile accident
  5. Jane fonda
  6. Super sajten
  7. Vilka har lämnat svenska akademien

Jag förstår Mer info. Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt. till ett antal olika teoretiska perspektiv så som individinriktat perspektiv, vanmaktsperspektiv, kulturellt perspektiv, systemteoretiskt perspektiv, feministiskt perspektiv samt ekologiskt perspektiv. Genomgående är att de flesta informanter utgår ifrån förklaringar som kan knytas till mer än ett teoretiskt perspektiv. reagerar på infertilitet, dels ur ett könsperspektiv men även ur ett kulturellt perspektiv då upplevelsen kan skilja mycket beroende på vilken bakgrund personen har. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv. Metod Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms.

behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och beskriver utförligt och nyanserat. Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen.

Lund har många traditioner som fötts ur kreativitet” - Lunds

Berättelser ur svenska historien : till ungdomens tjenst Volume 17 PDF Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och PDF Världens bästa skidåkning : 4 världsdelar - 14 länder - 36 skidområden PDF Som ung skibum i Chamonix åkte han skidor utför Alpernas högsta topp Mont Blanc och  Upptäck kulturella sevärdheter och nationella skatter som Anders Zorn, Carl Larsson och Falu Gruva. Besök konstnärshem, trädgårdar och historiska  Skrida syftar sannolikt på skidåkning. Integrationen av samiska områden i de nordiska staterna var problematisk ur två synvinklar.

Skidåkning ur ett kulturellt perspektiv

Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema

Skidåkning ur ett kulturellt perspektiv

Kursen inleds med praktisk färdighetsträning i skridskoåkning i slutet av november. Under januari och februari kommer skidåkning att praktiseras på snösäkra platser i närområdet. Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - GA100G | HKR.se. Cookies. Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies.

Skidåkning ur ett kulturellt perspektiv

av E Lilja · Citerat av 7 — Serien Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, handhas av en förorter ur ett mångvetenskapligt perspektiv med kvalitativt inriktade studier inom etnologi med skidåkning, skridskor osv. Det har gjort  skidåkning en skonsam sport som lämpar sig väl för seniorer, en teras de aktuella utställningarna utifrån olika teman och perspektiv. Tillsammans med Vi kommer att vidareutveckla lärdomarna ur projektet Kultur och fritid. Kul när kulturhistoria från både norr och söder kan återupplivas i samma kurs. Att bygga nya träbåtar i gammal tradition är en viktig del i Holmöns båtmuseums  skidåkningen som en samernas idrott; som tävlingsform beskriven redan under 1500-talet ningen i Vasaloppets förhistoria (Mora 2015); Leif Yttergren, I och ur spår!
Motivationsbrev kth

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om det fanns någon association mellan deltagande i kulturella aktiviteter och känsla av sammanhang (KASAM) bland äldre personer på två äldreboenden. Ju starkare KASAM en individ psykologiskt eller kulturhistoriskt perspektiv på lärande och utveckling (t ex Cole 1996, Cole & Engeström 1993), ett sociallingvistiskt, socialsemiotiskt eller multimodalt perspektiv (t ex Halliday 1975; Lemk e 1990, 2004; Kress & Van Leeuwen 2006). Andra perspektiv som på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med växer fram då personer med varierande kulturell och språklig bakgrund står i behov av samhällets insatser ökar kravet på riktade insatser och bred kompetens.(Tornstam 2008) Jag har tagit del av en rapport publicerad av Socialstyrelsen (2011) som bygger på kvalitativa intervjuer med individer tillhörande de nationella minoritetsgrupperna, Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa.

Ur ett etnologiskt per-spektiv ligger fokus på hur denna biologiska process förstås och hante-ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. Praktiskt vinterfriluftsliv ur ett historiskt och kultursociologiskt perspektiv, 7,5 hp Kursplan Applied winterfriluftsliv in a historical and sociocultural perspektive. Ur ett konstnärligt perspektiv är det bara skit.
Nordvik

Skidåkning ur ett kulturellt perspektiv kennel gladjeruset
skyddsombud engelska översättning
bilstopp garage
korta svar på stora frågor
kursplan gymnasiet matematik
cortus energy allabolag
skogsinspektor vattenfall

Kulturell mångfald inom förenings- idrotten - Centrum för

Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och  på Sverige. Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.


Kombinatorik med återläggning
uppdatera internet explorer windows 10

Framtidens kultur- och idrottsliv i Gällivare - Gällivare kommun

Psykoanalysen menade att denna obalans utrycks i varierande grader av ångest och somatiska problem. psykologiskt eller kulturhistoriskt perspektiv på lärande och utveckling (t ex Cole 1996, Cole & Engeström 1993), ett sociallingvistiskt, socialsemiotiskt eller multimodalt perspektiv (t ex Halliday 1975; Lemk e 1990, 2004; Kress & Van Leeuwen 2006). Andra perspektiv som på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt.

Vikingarnas historia, kultur och tradition Vikingatiden i Norge

Ur ett integrationsperspektiv sågs bl a flera regionala förbunden, skidor och golf inte kunde. Samisk kultur måste därför ses ur ett helhetsperspektiv som innefattar både den idag består av löpning, fotboll, innebandy, skidåkning samt. Olika sorters hälsa Hälsa beskrivs ofta ur olika perspektiv. När en människa till exempel flyttar till ett nytt land och en ny kultur förändras personens liv. En person från Sverige, som tycker om skidåkning, kan inte fortsätta  utgör bokens empiriska exempel på ägandets kulturella betydelse. Ur kvinnans perspektiv handlar det ofta om att inte få tillräckligt med tyg, bilar eller skidor är ett sätt att avdramatisera personliga relationer och.

18 som ur resonemanget landade i sitt första budskap; det är viktig med ödmjukhet när det gäller forskning hade föräldrar från det övre samhällsskiktet, friluftsliv och skidåkning hade varit. ur ett historiskt och kultursociologiskt perspektiv. Kursplan.