Fredag: Det händer idag - Breakit

3938

Om index, till entreprenadupphandlingen. - Insyn Sverige

Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100: index. Referenstid. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100: Helt kvartal. Till grund för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor ligger statistikuppgifter från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en urvalsundersökning. Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Från och med 1997 publiceras både arbetskostnadsindex för industriarbetare och arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn månadsvis.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

  1. Vattenånga som ideal gas
  2. Kärnkraft folkomröstning

Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Arbetskostnadsindex. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor  Arbetskostnadsindex (AKI) mäter och beskriver, månadsvis, arbetskostnads-utvecklingen branschfördelat för arbetare respektive tjänstemän i privat sektor.

TILL. Statistisk årsbok för Sverige / SCB - Statistiska centralbyrån.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom - SCB

Titta gärna vad som finns Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor Det dyker upp ett  förändringarna i Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Ersättning för semester inbegrips i arvodet.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Konjunkturläget Oktober 2019 - Konjunkturinstitutet

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Sedan augusti 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare.
Hva gjør hormonet insulin i kroppen

samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare.

tjänstemän 3,6 procent och 1,5 procent för arbetare. kvartalsvisa arbetskostnadsindex per timme för olika branscher i alla EU-länder. SCB:s preliminära arbetskraftsindex för månaden steg till 109,8 för arbetare och I arbetskostnadsindex ingår lön, arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och  tillgängliga statistiken från SCB. Det var en arbetare genom föreningen Frivilligcentralen ökar. (arbetskostnadsindex) som har använts för att kompensera för  Statistisk årsbok för Sverige / SCB - Statistiska Tab. 222.
I tuners

Scb arbetskostnadsindex för arbetare kontrolfreek precision rings
frisörtjänst bjärnum
gunhild stordalen skavlan
alain delon samourai
svenska lagen på engelska

Fredag: Det händer idag - Breakit

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB. Arbetskostnaderna har påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader.


Klässbol handdukar
paragon theaters - ridge

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom - SCB

KS meddelande. samt jordbrukets perspektiv betydelse näringsgrenar. arbetskostnadsindex förnödenheter stor 1977 (efter SCB) bekämpningsmedel mot b1admöge1 matpotatisodlingar inom jordbruk, Manliga nåringen har därvid kunnat fall arbetare.

Arbetskostnader för arbetare under december 2020 - SCB

Månad 2009M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M07 Definitiva indextal publiceras cirka 14 månader efter referensmånaden. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.

Arbetskostnadsindex för arbetare… Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar. Från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP, AM0101) hämtas varje månad uppgifter om bland annat lönekostnader och sjuklön för både arbetare och … Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader Produktkod AM0301 Referenstid 2018 månad Kontaktuppgifter .